Föreningen har upphört

I stadgeenlig ordning har Djurö & Stavsnäs Föräldraförening upphört sedan 2015-12-31. All verksamhet har flyttats över till Djurö-Vindö IF.

För mer information kontakta kansli@dvif.se eller läs mer på www.dvif.se